Over Ons

Wie zijn wij?

Ontmoetingsruimte en educatieve activiteiten voor vrouwen met als doel hun sociale en persoonlijke vaardigheden te bevorderen. Ook schenken wij speciale aandacht aan vrouwen met een migratieachtergrond in een kwetsbare maatschappelijke positie.

Daarbij ondersteunen wij ook kinderen uit Nederlandstalige scholen.

Onze doelgroep

Onze vereniging richt zich naar vrouwen, kinderen en mannen van alle nationaliteiten.

Kom naar ons: Onafhankelijkheidsstraat 106 B bus 37

Sint-Jans Molenbeek

Bel ons: 

02 426 60 01

0486 50 89 97