top of page

Over Ons

Wie zijn wij?

Ontmoetingsruimte en educatieve activiteiten voor vrouwen met als doel hun sociale en persoonlijke vaardigheden te bevorderen. Ook schenken wij speciale aandacht aan vrouwen met een migratieachtergrond in een kwetsbare maatschappelijke positie.

Daarbij ondersteunen wij ook kinderen uit Nederlandstalige scholen.

Onze doelgroep

Onze vereniging richt zich naar vrouwen, kinderen en mannen van alle nationaliteiten.

bottom of page